Hammare 800g

Hammare för knackning

För knackning med knackningsjigg och städ.

398,00 kr