Liering

Liering för lieorv i trä

Liereing dubbelt, 45 x 38mm, för att fästa liebladet vid lieorvet
Lieringen är samma ring som ingår i våra lieorv.

En passande insexnyckel ingår.

130,00 kr