Busklieblad 45cm

Busklieblad

Liebladet för lite tuffare jobb som röjning av brännässlor, älggräs eller hallon.
För knackning rekommenderar vi knackstäd.
Vid knackning är det fördelaktigt att utforma eggen kortare och inte för tunt för att få en mer robust egg på din busklie.

När du tar bort sly är det oftast bättre att avlägsna det med en hacka i stället för busklie så att även rötterna tas bort.

820,00 kr