Knackningsjigg

Knackningsjigg

Knackjiggen gör det lätt att knacka din knacklie.
Förenklar för oerfarna att knacka lien men
den används dock även av yrkesverksamma.

Efter knackning uppnår lien sin rätta skärpa först efter cirka 8 bryningar med ett grovkornigt liebryne. (testad med lieblad Hartstahl)

Levereras med två olika knackningshylsor.

Det är en original Schröckenfux knackjigg

1 100,00 kr