Skära - Enhandslie

Skära - Enhandslie

Skära av typ enhandslie. 

Längd över rygg: 32cm

Även den skärpas med knackning och bryne.

418,00 kr