Lieblad "Rasierschnittsense"

Lieblad "Rasierschnittsense"

Knacklieblad

Liebladet är detsamma som Original Rasierschnittsense. Det är endast färgen som skiljer dem åt.

Formen på liebladet är detsamma som på liebladet "Hartstahl". Den är dock en aning mjukare, vilket gör den något lättare att knacka.

814,00 kr